Počet samovrážd stúpol – Trenčiansky kraj je druhým v poradí s najvyšším počtom

Počet samovrážd vlani oproti roku 2020 stúpol o 59 prípadov, bolo ich dokopy 548. Častejšie ako ženy (99) ich páchali muži (449). Prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky bola preukázaná pri 35,6 percenta samovrážd mužov, u žien zase pri pri 17,2 percenta. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy bolo vlani obesenie, zaškrtenie a zadusenie (63,7 percenta) a skok z výšky (11,5 percent). Najvyšší počet centrum evidovalo v Banskobystrickom (88) a Trenčianskom kraji (70), naopak, najmenej samovrážd zaznamenalo v Trnavskom kraji (54).

Z mužov spáchalo samovraždu najviac vo veku 60 až 69 rokov, zo žien vo veku 70 a viac rokov. Spomedzi detí do 14 rokov si siahlo na život jedno dievča a jeden chlapec. “K výraznému medziročnému nárastu o 72,7 percenta došlo v počte samovrážd u mladistvých vo vekovej skupine 15 až 19 rokov, kde bolo dokonaných 19 samovrážd,” dodalo centrum.

Za rok 2021 eviduje NCZI tiež 660 samovražedných pokusov. Najčastejším samovražedným pokusom boli úmyselné sebapoškodenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedenými inde (29,4 percenta) a sebapoškodenie ostrým predmetom (26,5 percenta).

zdroj: unsplash

zdroj: TASR

Total
16
Shares
Related Posts