Trenčianska univerzita prišla s adresnou pomocou pre študentov z Ukrajiny

Miestna akademická pôda v podobe Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne takisto reaguje na situáciu odohrávajúcu sa na susednej Ukrajine.

Pre študentov pochádzajúcich z dotknutých oblastí si pripravila pomoc adresného charakteru. Jej cieľom je zvládnuť tento neľahký údel ako v štúdiu, tak i v práci.

Študenti sa dočkajú rôznych foriem materiálnej či poradenskej pomoci, obsahom ktorej je aj riešenie individuálnych študijných plánov, ubytovacej kapacity, dobrovoľníckej činnosti na hraničných priechodoch či sprostredkovanie brigád.

zdroj: TNUNI

Okrem toho všetkého je univerzita pripravená aj na predĺženie pobytov študentov z ukrajinských univerzít v rámci programu Erasmus, ktorí sa aktuálne vzdelávajú na univerzitných fakultách.

Pomoc prameniaca z akademickej pôdy bude mať aj finančný charakter. Univerzita je totižto pripravená konať aj v zmysle vyplatenia mimoriadneho príspevku z vlastného štipendijného fondu.

zdroj: TNUNI

zdroj: TNUNI

Total
0
Shares
Related Posts